meme

Makromasti – Büyük Meme – Meme Hipertrofisi

Makromasti, meme dokusunun aşırı büyümesi demektir. Makromasti Yunanca kökenli bir sözcüktür. Meme hipertrofisi sonucu oluşan nadir görülen bir klinik durumdur.

Hipertrofinin kelime anlamı doku hücrelerinin hacim olarak genişlemesine bağlı olarak dokunun veya organların büyümesidir. Zamanla bağ ve yağ dokusunu oluşturan hücreler hacmen genişler ve günlük yaşam kalitesini etkileyecek boyutlara gelebilir. Meme kaslarında ağrıya, ciltte genişlemeden kaynaklı hassasiyetlere sebebiyet olabilir. Ancak bu iyi huylu bir büyümedir.

meme hipertrofisi - makromasti

Makromastide hormonal artışlarla (Östrojen, progesteron, prolaktin ve hücre faktörleri) meme dokusunda yüksek hassasiyet gelişebilir. Meme hipertrofisi(meme büyümesi) iki meme arasında büyüklük farkı oluşmasına sebebiyet verebilir. Genetik faktörlere bağlı olarak göğüs bölgesi kadınların vücuttaki yağlarını depoladığı bir bölgedir. Klinik bulgularda obezite ile birlikte meme büyümesinin arttığı görünmektedir. Bu sebeple meme hipertrofisi için diet ve dengeli beslenme önemlidir.

Normal meme hacmi 275-375 cm³ olarak kabul edersek, 500 cm³ ve üzeri büyük meme olarak tanımlanır. Ancak bu ölçüleri hesaplamak kolay değildir. Ve bu tarz sınıflandırmalar keyfidir. Farklı ülkelerde farklı hacim sınıflandırılmaları yapıldığı bilinmektedir. Mesela Rusya’da 750 cm³ ve üzeri hacimdeki gögüsler büyük meme olarak görülürken Türkiye’deki büyük meme hacmi 500 cm³ ve üzeri için görülür. Klinikte ise böyle bir ölçüm yöntemine genellikle ihtiyaç duyulmaz. Meme hacmi 1500 cm³’ü geçer ise gigantomasti olarak adlandırılır.

Meme büyüklük ölçümü çeşitli diskler yardımıyla, mamografiyle ya da memeyi suya daldırma yöntemi ile yapılır. Mamografi testlerinde bazı cihazların kasetleri (kap bölümü, eiptik silindir) yeterince büyük olmadığı için ölçüm yapmakta güçlük çekilir.

1000 cm³ ve üzeri meme büyüklükleri görülme sıklığı 50 yaş üzerinde %10,7 olarak bilinmekte olup daha genç kadınlarda bu oran çok daha düşüktür. Makromasti, ergenlik döneminde memelerin büyümesiyle başlayabilir. İlk adet kanaması sonrası göğüsler birkaç kap birden hızla genişler. Bu genişleme daha da ilerleyebilir. Bu genişleme kızarıklığa ve ciltte döküntülere sebebiyet verebilir. Ayrıca emzirme döneminde, kilo değişikliklerinde ve yaş ile yerçekimi etkisiyle artış gösterebilir.

Meme küçültme ameliyatı riskleri ve sonuçları ayrıca başka bir konu başlığı altında incelenecektir ama kısa bir bilgi verelim. Büyük meme daha çok Kuzey Avrupa, Rusya ve Afrika kökenli kadınlarda sıklıkla görülmektedir. Meme küçültme ameliyatları bu ülkelerde oldukça nadir olarak yapılır. Giyim sektörü de bu duruma adapte olmuş durumdadır. Küçültme ameliyatı kararı hekimin tavsiyelerine ve kişinin kararına göre şekillenir. Hekimin kararı hastanın yaşına doğum yapmış olmasına ya da ileride yapacak olmasına, ve diğer klinik bulgulara göre şekillenir. Kalıcı olarak vücudunuzda bir değişim olacağı için operasyon kararı ince elenip sık dokunması gerekir. Meme küçültme ameliyatları plastik cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Rekonstrüktif cerrahinin incelediği bir endikasyondur.

sütyen askısı izi

Büyük Memeli Kadınların Sağlık Problemleri

 • Vücut ağrıları: Bel, omuz, boyun, sırt ve bazen de kola vuran ağrılar.
 • Postür bozuklukları: Skolyoz ve kifoz gibi vücut duruş problemleri.
 • Fiziksel aktivasyon problemleri: Koşma, zıplama, eğilme ve doğrulmada güçlük.
 • Uyuma pozisyonu güçlükleri: Yatış pozisyonu sebebiyle solunum güçlüğü ve uyku kalitesi sorunları.
 • Pişik: Özellikle sıcak havalarda meme altında ve meme aralarında pişik ve kızarıklıklar.
 • Tahriş: Göğüslerde sütyen askılarının omuzlarda iz yapması veya sürtünme tahriş etmesi.
 • Tekstil ürünlerinin kısıtlılığı: Bedene uygun olmayan sütyenlerin kullanılması ve bununla birlikte kıyafetlerin bedene tam oturmaması. Özellikle bedene uygun elbise bulmakta zorluk.

Büyük Meme Tedavi Prosedürü

Büyük meme tedavisi için sürdürülebilir bir yöntem izlenmez. Her hasta için farklı tedaviler, operasyonlar veya tavsiyeler verilir. Gebelik dönemi meme büyümesi yaklaşık 1/50000 kadında görülmektedir. Gebelik dönemi bitiminde bu durum kendiliğinden düzelebilir. Aynı şekilde ergenlik döneminde gelişen hipertrofide de ilaç ya da hormon tedavisi önerilmez.

Makromastinin hormonal tedavilerinde doktor çeşitli yan etkileri konusunda hastayı bilgilendirecektir. Ancak hormon tedavisi genellikle ülkemizde ve dünyada da pek nadir kullanılır. Çeşitli güçlü yan etkiler meydana gelebilir.

Meme küçültme ameliyatı konusu altığında inceleyeceğimiz tedavi yönteminde operasyon sonrası kalıcı sonuç elde edilir. Ancak Mammoplasti ameliyatları sonrasında göğüslerde tekrar büyüme meydana gelebilir. Hekim hasta için operasyon kararı alır ya da almaz veya ileri ki yıllara erteleyebilir. Bu sebeple ergenliğini ve fiziksel gelişimini tamamlamamış kadınların bu konuda dikkatli olması gerekir.

Büyük Memenin İç Yapısı

Büyük memenin iç yapısı küçük memeye göre çok büyük bir farklılık göstermez. Yalnızca dokular daha büyüktür.
Meme ter bezlerinden evrimleşmiş bir yapıdır. Memenin iç yapısında yağ ve bağ dokularının yanı sıra salgı bezleri bulunmaktadır. Memenin vücuttaki ana fonksiyonu süt salgılarını gerçekleştirerek beslenmeyi sağlamaktır. Buluğ çağda östrojen salgısının başlamasıyla meme büyümeye ve gelişmeye başlar. Hamilelik esnasında kadın hormonal olarak tam bir fizyolojik değişim geçirir. Laktasyonun gerçekleşmesiyle vücut farklılaşma yaşar ve bu esnada bağışıklık kanserlere karşı da güçlenir. Hipofiz bezinden gebelik ve sonraki dönemde salgılanan prolaktin ve oksitosin hormonları süt üretimini ve süt kanallarındaki akışı sağlamaktadır.

meme anatomisi örneği meme anatomisi

Meme kaburga ve köprücük kemiğine göğüs kasları ile bağlanmıştır. Süt bezleri ve süt kanalları yağ ve bağ dokusunun içinde muhafaza durumundadır. Cooper bağları ile memeyi oluşturan birimler bir arada tutulur ve memeye şeklini verir. Hipertrofi gelişmiş memede bu kaslar yer çekimi etkisiyle uzar.

Meme başı ve meme ucu: Bebeğin beslenebilmesi için meme ucunda minik delikler vardır. Bu delikler meme başının hemen arkalarında yer alan sinüs adı verilen depolara bağlıdır. Meme başı genetik ve hormonal yapıya bağlı olarak her kadında farklı büyüklükte olabilir. Büyük memelerde meme başı daha büyük olabilir. Meme başı kendi iç salgıları sayesinde kendi canlılığını ve enfeksiyonlara karşı kendi bağışıklığını sağlar.

Süt bezleri ve süt kanalları: İlk adet ile birlikte süt kanalları gelişmeye başlar. Bu gelişmenin ileri evresinde kanalların ucunda süt bezleri oluşur. Süt bezlerinin gelişmesinde yumurtalıklarda gelişen progesteron hormonu etkindir. Progesteron ve östrojen hormonu memeye kan yoluyla ulaşır. Büyük memeli kadınlarda ise süt kanalları daha geniş ve uzundur.

Yağ ve bağ dokusu: Yağ dokusunun ana görevi laktoz sistemini korumak ve muhafa etmektir. Bağ dokuları sayesinde laktosyonu sağlayan birimler ve yağ dokusu birbirine bağlanır. Bazı kadınlarda meme vücut yağlarının yoğunluklu toplandığı bir bölge iken, bazı kadınlarda ise kilodan bağımsız olarak yağ dokusu memede çok az bulunmaktadır.

Meme damarları: Meme 3 ana arter damar sayesinde beslenir. Ve her biri dallarını oluşturarak tüm organa yayılır. Genetik faktörler de etkilidir.

Büyük Göğüslü Kadınlar Hangi Ülkede

En büyük memeye sahip olan kadınlar Rusya, İngiltere, İskoçya ve Finlandiya’da bulunur. Kuzey Avrupa, İskandinav ve Slav ırklarında büyük göğüs görülme sıklığı daha fazladır.

Ancak bunlar ortalama değerler olduğu için meme hipertrofisinin görüldüğü ülkelerin haritası değildir. Afrika kökenli kadınların bir kısmı orta büyüklükteki göğüslere sahiplerken Afrika ülkeleri makromastinin sık rastlandığı toplumlardır. Büyük meme genetik olarak aktarılan bir özelliktir. Dünya giderek globalleşerek ırklar arası genetik farklılıklar da giderek azalmaktadır. Bu sebeple her toplumdaki büyük memeli kadınların oranı giderek eşitlenmektedir. Önemli olan nokta memenin büyüklüğüne etki eden genetik kodun baskınlığı ve çekinikliğidir.

meme büyüklüğü haritasi
Türkiye’de ise Akdeniz ve Ege bölgelerinin sıcak iklimi meme büyümesinde etkili rol oynamıştır. Ayrıca Arap toplumu ile evliliklerin daha sık görüldüğü Güney Doğu Anadolu bölgesinde de büyük göğüslü kadınlara sık rastlanır.

Makromasti yani bir diğer adıyla meme hipertrofisi insan sağlığını ve yaşamını birebir etkileyen bir durumdur. Bu durumu yaşayan kadınların kendi vücutlarını ve meme yapılarını tanımaları hayatlarını kolaylaştıracak ve olası sağlık durumlarında ne yapmaları gerektiğini gösterecektir. Sitemiz büyük memeye sahip kadınlara anlaşılır yardımcı bilgiler vermek için açılmıştır.

Kaynakça:

 1. Çağrı Mert Bakırcı, 31 Aralık 2015, https://evrimagaci.org/dunya-ortalama-meme-buyuklugu-haritasi-4055
 2. Sir George Thomas Beatson, HYPERTROPHY OF THE FEMALE MAMMA, 1907 Aralık, sayfa 524-528 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5238915/pdf/edinbmedj73939-0072.pdf
 3. Wikipedia En, https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_hypertrophy
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31592388/