meme

Meme Büyütme Ameliyatı 2022

Memeler, yapısal olarak kadınlarda farklı nedenlerle küçük olabilir. Bununla birlikte memelerden biri diğerinden daha küçük olduğunda orantısızlık ortaya çıkar. Meme hacminin normalden küçük ya da orantısız olması vücut kontur görünümünde eksiklikler oluşmasıyla sonuçlanır. Memenin hacminin arttırılması ya da iki memenin boyutlarının eşit hale getirilmesi amacı ile uygulanan meme büyütme ameliyatı, silikon protezler (implant) kullanılarak gerçekleştirilir.

meme büyütme operasyonu

Kadınlarda meme ölçüleri, 70 – 110 arasında göğüs kafesine göre ve A beden ile F beden arasında meme hacmine (cup size) göre belirlenir. Genel itibariyle A ve altındaki cup size’a sahip olan kadınlar meme büyütme, D ve üstündeki cup size’a sahip olan kadınlar ise meme küçültme ameliyatları için adaylardır. İdeal meme hacmi ise B olarak kabul edilir. Kişinin tercihlerine bağlı olarak hekimin de onayı ile birlikte tüm bedenler için büyütme ameliyatı gerçekleştirilebilir.

Silikon Protez (İmplant) Çeşitleri

Silikon protez, günümüzde tercih edilen en yaygın estetik operasyonlardan biri olan meme büyütme ameliyatında kullanılır. İmplant, kişinin tercihlerine bağlı olarak istenen yükseklik, taban ve çap ölçülerine sahip olabilir. Aynı zamanda yüzey özellikleri kaygan (düz) ya da pürtüklü (textured) olarak seçilebilir. Yaygın olarak kas üstüne uygulanan implantlarda pürtüklü yüzeye sahip olanlar tercih edilirken kas altına uygulanan implantlarda düz yüzeyliler kullanılır.

Meme büyütme ameliyatında kullanılacak olan silikon protez (implant) çeşitleri hastanın istekleri ve hekim tercihlerine bağlı olarak belirlenir. Bu implant, silikon jel ile doldurulmuş tıbbi bir silikon kılıfının içerisinde yer alır ve farklı kıvamlara sahip olabilir. Silikon protezler, damla (anatomik) ve yuvarlak olmak üzere iki farklı tiptedir.

Yuvarlak implantların dikey ve yatay çapları eşittir, dolayısıyla kişinin vücudunda hareket etseler dahi görsel açıdan bir farklılık meydana gelmez. Silikon hacmi, yuvarlak protezler içerisinde her yere eşit olarak dağılmıştır ve kişilerde göğsün üst bölgesini doldurma konusunda damla silikonlara göre daha başarılıdır. Yuvarlak implantlar, pürtüklü ya da düz yüzeylere sahip olabilirler.

Damla (anatomik) silikonlar ise memenin üst kısmını yapısı itibari ile boş bırakır ve bu sayede daha doğal bir görünüm elde edilir. Belirginleşme, memenin alt bölümünde meydana gelir. Özellikle sıfır bedene sahip olanlar için kullanılır. Gençlerde daha çok tercih edilen bu implant çeşidi, yumuşak ya da sert kıvamda olabilir.

Silikon protezlerin hasta içerisinde yırtılması, son derece ender bir durumdur. Genellikle yüksekten düşme, araç içi trafik kazası benzeri sıkışma durumlarında ya da delici & kesici alet yaralanmalarında meydana gelme ihtimali vardır. İmplantın varlığı kişide mamografi, MR ve USG benzeri radyolojik tetkiklerin yapılmasına engel değildir.

Meme Büyütme Ameliyatı Öncesinde Bilinmesi Gerekenler

Meme büyütme ameliyatı, tecrübeli hekim tarafından kaliteli malzemeler ile yapıldığında minimum risk ile güvenle uzun yıllar kullanılabilir ve kalıcı özelliğe sahiptir. Ameliyat öncesinde silikon protezin yerleştirileceği kişi, 40 yaş altındaysa meme ultrasonografi ve aynı zamanda mamografi çektirir. Meme büyütme ameliyatının gerçekleştirilmesine engel olabilecek tümör ve benzeri herhangi bir durum olmadığı takdirde hekim onay verir ve ardından ameliyat sürecine devam edilir.

Kişi, hangi ölçülerde memeye sahip olmak istediğini şekil ve detayları ile birlikte hekime anlattıktan sonra 3D görüntüleme sistemi ile hedeflenen görünüme benzer bir görünüm hastaya sunulur. Görüntülere göre kişi, kararını değiştirebilir ve bunu hekime iletebilir. Bu aşamada silikon protezin memeye hangi keşiden konulacağı, uygulanacak anestezi tipi ve operasyonun erken & geç sonuçları üzerinde konuşulur.

Şeker, kalp ve böbrek benzeri kronik rahatsızlıklara sahip olanlar, bu durumu hekim ile paylaşmalıdır. Aynı zamanda genel anestezi için de hasta genel tetkiklerden geçmeli ve ameliyat olabileceğine dair hekimden onay almalıdır.

Meme Büyütme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme büyütme ameliyatında hastaya genel anestezi verilir ve operasyon, hastane koşullarında steril bir ameliyatta gerçekleştirilir. Ameliyat süresi 1 – 2 saat aralığında değişiklik gösterir. Hekim, silikon protezi yerleştirmek üzere memeye 4 – 5 santim uzunluğunda bir kesi atar. Genel itibariyle kesi, memenin en alt bölümüne submammarian fold denilen bölgeye atılır. Bununla birlikte koltukaltından (aksillerden) ya da meme başının alt bölümünden (sirkumareolardan) kesi atılması da söz konusudur.

Ameliyatta atılan kesi izi, zaman içerisinde belirsizleşir. Silikon protez hastanın meme yapısına ve bir de kalınlığına bağlı olarak meme dokusunun arkasındaki subglandular veya göğüs kasının arka kısmındaki subpektoral bölgelere yerleştirilebilir. Hekim, hangi durumun hasta için daha avantajlı olacağına operasyon öncesinde karar verir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

Meme büyütme ameliyatı sonrasında hissedilen ağrı çoğunlukla minimal seviyededir ve kısa sürede geçer. Bu süreçte hekim tarafından verilen ağrı kesiciler ile hasta desteklenir. Operasyona bağlı olarak enfeksiyon ya da kanama gerçekleşmesi son derece nadirdir. Silikon protez, kişinin göğüs kasının arka bölümüne yerleştirildiği takdirde birkaç gün boyunca kol hareket ettirilirken kısıtlılık meydana gelebilir. Operasyondan sonra meme sutyen ya da sargı ile sarılır.

Günümüzde çoğu hekim, meme büyütme ameliyatında eriyen dikişler kullanır, bu dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Standart dikişler ise ameliyatın ardından 10 – 12. günde alınır. Aynı zamanda meme bölgesine drenaj yerleştirilebilir, drenajın çıkarılması için de hekim size ek bir muayene randevusu verir. Meme başlarında azalan ya da artan duyarlılık, meme bölgesinde ödem veya kesi atılan yerde hissizlik, ameliyatın ardından meydana gelen erken dönem semptomları arasında yer alır ve zamanla sona erer.

Kişi, göğüs bölgesinde kızarıklık, sıcak ve ateş gözlemler ise hekime bir an önce başvurmalıdır, zira bunlar enfeksiyon belirtisi olarak bilinmektedir. Buna ek olarak ileri seviyelerde göğüs ağrısı ya da nefes darlığı da hekime bildirilmelidir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası iyileşme Süreci

Meme büyütme ameliyatı sonrasında kişi 3 – 4 gün içerisinde işine dönebilir. Bununla birlikte özellikle koltukaltından kesi atıldığı takdirde hasta bir süre ağır kaldırmamaya özen göstermelidir. Silikon protezin yerine yerleşmesi ve memenin normal işlevini kazanması ise genel olarak 3 hafta sürer. Ameliyatın ardından 2 ay boyunca hasta, ağır sporlardan uzak durmalıdır. Zıplamak ve koşmak da kaçınılması gereken hareketler arasında yer alır.

İyileşme sürecinin en iyi şekilde tamamlanması için hekim tarafından belirtilen yönergeler eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Meme bölgesine fiziksel temastan ve hasar verebilecek hareketler başta olmak üzere sarsıntılı durumlardan kesinlikle kaçınmak gerekir. Hasta, 2 ay boyunca yüz üstü pozisyonda yatmaktan kaçınmalıdır. Kesi bölgesine gerekli hassasiyeti göstermek, iyileşme sürecinin kısalmasını sağlar.

Meme Büyütme Ameliyatının Yararları

Meme büyütme ameliyatının yararları arasında ilk sırada olumlu psikolojik etkiler yer alır. Kişi, görünümü ile barışık hale gelir ve kendisini daha çok beğenir. Psikososyal açıdan meme büyütme ameliyatının uygulandığı kişinin ruh sağlığı olumlu şekilde etkilenir. Bazı durumlarda küçük meme, sanılandan daha çok kişiyi etkileyebilir. Bu nedenle psikolojik açıdan kişiye iyi gelmesi, yadsınamayacak şekilde önemlidir.

Meme büyütme ameliyatı ile birlikte memelerin şekil ve boyutu değişir, dolayısıyla kişinin vücut konturunda estetik bir görünüm yakalanır. Kendine olan güvende artış, önemli bir faydadır. Memelerin yeni görünümünden memnun olmayan hastalar, başka ameliyatlar olma şansına sahiptir.

Meme Büyütme Ameliyatının Riskleri

Meme büyütme ameliyatının ileri seviyede yaygın komplikasyonları gözlemlenmemektedir. Bununla birlikte her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme büyütme ameliyatı da belirli risk ve komplikasyonlara sahiptir. Augmentasyon plastisi, önemli bir cerrahi işlemdir. Meme büyütme ameliyatının başlıca sebebiyet verebileceği riskler aşağıda sıralandığı gibidir.

– Meme bölgesinde ileri seviyeli ağrı

– Enfeksiyon

– Kanama

– Silikon protezde kaçak ya da rüptür

– Yaraların iyileşmesinde gecikme

– Meme hissinde ve meme ucu bölgesindeki hislerde azalma ya da duyarlılık

– Meme implantının şeklinin bozulmasına sebebiyet verecek kapsüler kontraktür olarak da adlanan skar dokusu

Hekim, kanama riskini azaltmak için hastaya drenaj takabilir. Nadir de olsa silikon protezlerin zaman içerisinde deformasyon ya da aşınmaya uğraması ve bölgede sertlik meydana gelmesi gözlemlenir. Meme büyütme ameliyatının ardından meydana gelebilecek komplikasyonları düzeltmek amacı ile silikon protezleri değiştirmek ya da çıkarmak üzere birtakım diğer operasyonlar uygulanabilir. Tüm bunlara ek olarak hasta, genel anestezi alacağı için bazı komplikasyonlar meydana gelebilir.

Sık Sorulan Sorular

Ameliyat ile göğüsler ne kadar büyütülebilir?

Meme büyütme operasyonu öncesinde kişinin göğsü 3D sistemi ile görüntülenir. Kullanılacak protezin şekli (damla, yuvarlak, vs.) göz önünde bulundurularak tahmini neticenin nasıl olacağı kişiye gösterilir. Kişi, bu görünümü dikkate alarak hangi oranda büyütme yaptırmak istediğine karar verebilir. Meme protezleri kişilerin tercihlerine göre şekillenir. Dolayısıyla ameliyat ile göğüslerin ne kadar büyütülebileceği yanıtı, her hasta için farklı olacaktır.

Kimler meme büyütme ameliyatı olamaz?

Meme büyütme ameliyatını gerçekleştirmek isteyenler, belirli kriterleri karşılamak durumundadır. 18 yaşın altındakiler için operasyon uygulanmaz. Buna ek olarak ciddi genel sağlık sorunlarına sahip olanlar (örneğin: tedavi edilmemiş kanser, enfeksiyon, bağışıklık sistemi hastalıkları, vs.) ve psikolojik sorunları olanlara ameliyat yapılmamaktadır.

Hamile ya da bebek emzirenler, meme bölgesinde henüz tedavi edilmemiş kansere sahip olanlar, aşırı seviyede alkol, madde ya da sigara tüketenler ve operasyon ile alakalı gerçekçi beklentiye sahip olmayanlar da ameliyata uygun olmayan adaylar arasında yer alır.

Devlet hastanesinde meme büyütme ameliyatı yapılıyor mu?

Meme büyütme ameliyatı, bir estetik operasyondur. Bu nedenle sağlık problemleri sebebi ile değil kişinin hususi isteklerine bağlı olarak gerçekleştirilir ve özel ihtiyaçlar sınıfına girer. Dolayısıyla meme büyütme operasyonu, devlet hastanelerinde gerçekleştirilmemektedir.

Meme büyütme ameliyatından sonra emzirebilir miyim?

Meme büyütme ameliyatından önce emzirme hususunda herhangi bir engel mevcut değilse ve operasyon süresince süt bezleri, yapılan işlemlerden etkilenmediği takdirde ameliyat sonrasında emzirme gerçekleştirilebilir. Operasyonda kullanılan implantlar, özellikle ilerleyen dönemlerde anne olma ihtimali yüksek olan genç hastalarda genel itibari ile göğüs kaslarının altına ve süt bezlerinin arkasına yerleştirilir. Bu sayede kişinin süt bezleri zarar görmez, dilediği şekilde ameliyat öncesindeki gibi hamile kalabilir ve sonraki süreçlerde emzirebilir.

Silikonun ömrü ne kadardır?

Silikonlar, genel olarak ömür boyu kullanılabilir özelliğe sahiptir. Bununla birlikte hekimler, 10  – 12 sene aralığındaki süreçlerde silikonların yenilenmesini ve değiştirilmesini tavsiye eder. Silikonların hangi firma tarafından üretildiği son derece önemlidir, maksimum performans almak ve oluşabilecek kötü durumların önüne geçmek için yüksek kaliteye sahip silikon implantlar kullanılmalıdır. Aynı zamanda FDA, silikon meme protezine sahip kişilerin ilk meme büyütme ameliyatından 3 sene sonra ve diğer ardından 2 senede bir meme MR’ı çektirmesini önermektedir.

Kaynaklar

Plasticsurgery.org : Breast Augmentation

Wikipedia : Breast Augmentation

 

About makromasti

Check Also

Doğumun Yaklaştığını Nasıl Anlarım?

Gebelik süreci, her kadın için hem heyecanlı hem de meşakkatli bir yoldur. Bu sürecin sonuna …

2 comments

  1. Ameliyat öncesi-sonrası resimler de ekleseniz ne güzel olurdu. Çok faydalı bir yazı, teşekkürler.

  2. Açıklayıcı bilgiler. Büyütme ameliyatında doktor seçimi en zor kısmı. Damla tip yaptırmak istiyorum ama uzmanı çok çoook az.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.